Sertifisering i Harmoni-metoden

HVORDAN DU KAN HJELPE DEG

Sertifisering i Harmonimetoden

Vi tilbyr også en sertifisering i Harmonimetoden for HR personell og ledere. Sertifiseringen foregår i 2 nivå. Det første er i teknisk bruk av Harmoni Appen og leaderboard på egen organisasjon. Del to er full sertifisering som coach i bruk av Harmonimetoden og tilhørende teknikkene.

Det tekniske kurset går over 1-2 dager med 4 oppfølginger i året. Man får da opplæring i Harmonimetoden og leaderboard for bruk mot egen bedrift/organisasjon. Du vil etter sertfiseringen kunne optimalisere organisasjonen og reduserer stresset  for hver enkelt ansatt.

Sertifiseringen kjøres hvert kvartal med grupper på 5 personer eller flere. 

Avhengig av gruppen kjøres seminaret over 1-2 dager, gjerne kombinert med fysiske aktiviteter tilpasset årstiden.

Nye sertfiseringskurs starter hvert kvartal og kan også skreddersys for bedrifter ved behov.

Full sertifisering som coach i Harmonimetoden gjøres etter avtale som tilpasset etter din eksisterende kompetanse.

Sertifiseringen

Sertifiseringen går over 6 samlinger.

Første samling innføring i de tekniske analyseverktøyene som leaderboard og Harmoni Appen med med praktiske eksempler.

De videre oppfølgingene gjøres over webinar eller deltagelse i Hemsedal. Ved anleding gjøres de sammen med andre grupper som gjennomfører seminar.

Sertfiseringen anbefales også å taes sammen med din bedrift.

Få mer info om sertifisering

Leaderboard

Leaderboard er en løsning utviklet av best solution som gir deg oversikt over behovene i organisasjonen.

De ansatte følger en prosedyre via Harmoni Appen som da innhenter data til Leaderboard. Administrator vil da se hvilke behov som er størst i bedriften, samt forslag til tiltak for å oppfylle disse.

Våre fornøyde kunder

”Hurra! Vi har klart å redusere sykefraværet i Nes kommune! I enkelte avdelinger er sykefraværet redusert fra 11-12 % til 7-8 %. Noen avdelinger har 0 % sykefravær! Hittil i år ligger vi på 4,2 % totalt. Vi har samarbeidet med BestSolution, og har hatt fokus på hvordan vi håndterer stress/konflikter, hvordan dette setter seg i kroppen og gjør utslag i stressrelaterte sykdommer. Hvordan håndterer hver og en av oss dette, hvordan påvirker det kollegaer og arbeidsmiljø! Vi har lært metoder som gir oss et «verktøy» til å håndtere situasjoner vi kommer i. Veiledningen har foregått både i grupper og for enkeltmennesker. Vi ser at mindre grupper eller enkeltpersoner gir de beste resultatene. Vi gleder oss til å lære mer, bruke verktøyet slik at de ansatte får en god arbeidshverdag! Glade, friske fornøyde arbeidstakere gir oss godt miljø og lavt sykefravær. Aud Helen Solberg

Kommunalsjef, Nes Kommune

”Flå kommune har i flere år hatt svært høyt sykefravær i en av sine enheter (15-18 %). En rekke tiltak har blitt gjennomført uten resultat. Samtidig scorer medarbeiderne høyt på trivselsfaktoren ved denne arbeidsplassen. Høsten 2013 startet en konkret satsing. Det ble gjennomført samtaler med hver enkelt medarbeider om hva den enkelte mente og tenkte om det høye sykefraværet. Samtidig introduserte vi vår samarbeidspartner BestSolution et antall samlinger med de ansatte. Dette var noe helt nytt! BestSolution sin praktiske tilnærming gjorde inntrykk på de ansatte. Sykefraværsprosenten gikk raskt nedover. Et halvt år senere var det totale fraværet kommet ned i 5,4%. Dette er et svært godt resultat. Fokuset og verktøyet har gjort oss optimistiske med tanke på fortsettelsen.” Britt H. Thalerud

Personalsjef, Flå Kommune

Ønsker du et bedre arbeidsmiljø?

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg for å høre hva vi kan hjelpe deg med.