Valg og beslutninger

 In Business, StoppStress-metoden

Gode valg
Alle våre valg og beslutninger fører til våre resultat. 80% av de beslutningene vi tar skjer når vi føler oss usikre, eller er i negative følelser og emosjoner. Dette fører til negative konsekvenser for våre resultat. Derfor er det viktig å lære seg når skal vi handle og når bør en utsette beslutningen, for å få mer oversikt for å kunne ta de beste valgene. Lær å ta de beste beslutningene bruk StoppStress-metoden og få ned intensiteten i negative følelser og emosjoner så raskt som mulig. Det vil si vi tar bedre valg , og oppnår bedre resultat.

Valgene vi tar i øyeblikket skaper resultatet frem i tid. Tar vi avgjørelser med god oversikt vet hva vi vil oppnå, og hvordan vi skal komme dit er målet klart. Vi opplever en trygghet på at dette klarer vi. Den gode følelsen og engasjementet stiger. Resultatet blir at vi tar en og en oppgave mot målet, fordi vi vet målet.

Derimot når vi tar avgjørelser i negative følelser og emosjoner, mangler oversikten tar vi ofte kortsiktige løsninger. Disse løsningene fører til kortsiktig belønning, og er ofte et dårligere alternativ. De fører til at det oppstår flere utfordringer underveis og frustrasjonen øker. De valgene vi har tatt får konsekvenser for hva som venter oss. Derfor er det viktig å ta best mulig valg for å unngå færrest mulig negative konsekvenser på det som skal komme. Vi retter oppmerksomheten på det som skal komme, ikke på det som var.

Underbevisstheten styrer oss fra det som var og ikke det som skal komme. Vi tar ofte valg ut fra vår komfort-sone, det er basert på trygghet fra tidligere erfaringer. Det vil si vi velger ut fra det trygge. Redselen for det ukjente kan gjør at vi tar uhensiktsmessig valg. Derfor er det viktig å ha oppmerksomhet på hvorfor tar jeg dette valget?. Er det frykt/redsler som tar valget, slik at jeg blir i komfort-sonen, eller er dette det beste valget akkurat nå.

Når vi opplever følelsene og emosjonene som negative, tolker vi alt i verste mening. Lærer vi å bruke denne tilstanden som veiviser og vi kommer oss raskt ut av den negative tilstanden, fører det til de beste resultatene når det gjelder gode relasjoner og trivsel på jobben.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search